Århundredets Festival 2014

Festivalen zoomede ind på 1800-tallet i marts 2014. Et århundrede, hvor Danmark bliver det Danmark, vi kender i dag. Hvor industrialisering sætter damp under landet, Grundloven underskrives, foreningslivet blomstrer, partier og fagforeninger dannes, højskolen grundlægges, kvinderne råber højt, og Kierkegaard sætter mennesket i centrum. 

Det er et århundrede, hvor Danmark går fra stort til småt. Tabet af Norge i 1814 samt Slesvig og Holsten i 1864 er ikke kun synligt på danmarkskortet. De er med til at ændre danskernes selvbevidsthed. Blikket vendes indad. Forfattere, digtere og kunstnere dyrker det særligt danske for fuld udblæsning, og ideen om ét folk, én nation og ét sprog får næring. Samtidig strømmer internationale inspirationer ind over landet og beriger kunst, kultur og åndsliv. 

Festivalen greb fat om Danmarks historie, men med udblik til verden udenfor. For det var i mødet med verden, landet fostrede genier som Kierkegaard, Grundtvig og H.C. Ørsted.

Temaer

Festivalen highlightede med fem overskrifter temaer, som var på spil i 1800-tallet. Med temaerne blev der kastet lys over historien, og de satte gang i debatten om vores nutid og den fremtid, vi ønsker at skabe. Er der plads til geniet? Er dannelse en mangelvare? Er der mening i galskaben? Trænger demokratiet til kritik?  

Program

Se programmet for festivalen her

Video 

Oplev eller gense stemningen fra 10 intense dage i festivalvideoen.

Vi holder byvandringer i forårsvejret og flere livestreams. Forelæsningsprogrammet starter i august.