SAMARBEJDE

Vil I være en del af festivalen 2025?

Deadline for at komme med i det trykte program er 2. december 2024, hvor nedenstående formular skal være udfyldt og sendt.

Programmet trykkes og husstandsomdeles i 60.000 eksemplarer i og omkring Aarhus. Alle programpunkter eksponeres på festivalens hjemmeside. Eksterne samarbejdspartnere står selv for at oprette events og lave reklame på sociale medier. Som ekstern arrangør står man ligeledes selv for al planlægning, finansering og afvikling.

For at få jeres arrangement med i festivalprogrammet, beder vi jer udfylde nedenstående formular senest 2. december 2024, og vi vil herefter vende tilbage hurtigst muligt. 

Arrangementer skal være klart relateret til festivalens tema 'EUROPA' og have formidlende elementer.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til festivalkoordinator Mette Nyman Kvist på mail mnk@fuau.dk eller tlf. 88 43 80 24. 

Vi håber, I har lyst til at være med og glæder os til at samarbejde!

Bemærk, at alle felter med * i formularen skal udfyldes - herunder upload af arrangementsbillede - for at formularen kan indsendes. Beskrivelsen af arrangementet må max være 500 tegn inkl. mellemrum, for at formularen kan indsendes.

Tilmeldingsformular til samarbejdspartnere under Århundredets Festival

Oplysninger om arrangør
Oplysninger om arrangementet

(Indtast både start- og sluttidspunkt)

(I døren, MobilePay, gratis, via hjemmeside, mail-tilmelding el. lign.)

Max 500 tegn med mellemrum

Til hjemmesiden. Eventuelle credits skrives i fil-navnet.

1) Århundredets Festival tilbyder at promovere arrangementet på Århundredets Festivals hjemmeside og i det trykte program (60.000 eksemplarer) og forbeholder sig retten til at redigere i det indsendte materiale. 2) Samarbejdspartneren har det økonomiske ansvar for arrangementet. Samarbejdspartneren står for billetsalget og får selv billetindtægten med mindre andet er aftalt. Århundredets Festival yder ikke økonomisk støtte til arrangementet. 3) Samarbejdspartneren står selv for at afvikle arrangementet og formidle det på sociale medier.

Jeg giver hermed tilladelse til at Århundredets Festival må gemme og bruge min data (private informationer gøres ikke tilgængelige online).